Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Kerkimi:
Lista e rregulloreve:
Publikuar më: 25.06.2020 Numri i aktit: 1/468
2019/2020


Publikuar më: 30.03.2020 Numri i aktit: 942
2019/2020


Publikuar më: 16.09.2020 Numri i aktit: 1/774
2019/2020


Publikuar më: 12.08.2020 Numri i aktit: 1/616
2019/2020


Publikuar më: 22.05.2020 Numri i aktit: 1/268
2019/2020


Publikuar më: 13.03.2020 Numri i aktit: 934
2019/2020


Publikuar më: 31.03.2021 Numri i aktit: 450
2020/2021


Publikuar më: 02.04.2020 Numri i aktit: 2/881
2020/2021


Publikuar më: 26.11.2020 Numri i aktit: 2/880
2020/2021


Publikuar më: 13.11.2020 Numri i aktit: 2/553
2020/2021


Publikuar më: 30.11.2020 Numri i aktit: 3/169
2020/2021


Publikuar më: 19.11.2020 Numri i aktit: 2/627
2020/2021


Publikuar më: 19.11.2020 Numri i aktit: 2/628
2020/2021


Publikuar më: 07.05.2021 Numri i aktit: 727
2020/2021


Publikuar më: 18.02.2021 Numri i aktit: 3/955
2020/2021


Publikuar më: 18.02.2021 Numri i aktit: 151
2020/2021


Publikuar më: 31.12.2021 Numri i aktit: 4/299
2020/2021


Publikuar më: 31.12.2021 Numri i aktit: 4/292
2020/2021


Publikuar më: 30.08.2021 Numri i aktit: 1/185
2021/2022


Publikuar më: 14.10.2021 Numri i aktit: 2/159
2021/2022


Publikuar më: 12.11.2021 Numri i aktit: 3/489
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/852
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/853
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/854
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/855
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/856
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/857
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/858
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/697
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/698
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/842
2021/2022


Publikuar më: 20.12.2021 Numri i aktit: 3/719
2021/2022


Publikuar më: 28.03.2022 Numri i aktit: 549
2021/2022


Publikuar më: 28.04.2022 Numri i aktit: 923
2021/2022