Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Kerkimi:
Lista e rregulloreve:
Publikuar më: 24.10.2019 Numri i aktit: 2/922

1

Publikuar më: 15.03.2021 Numri i aktit: 2/640 Plotësim-Ndryshim Klikoni këtu
2020/2021


Publikuar më: 24.06.2021 Numri i aktit: 1/96
2020/2021


Publikuar më: 27.11.2018 Numri i aktit: 4/187
2018/2019


Publikuar më: 15.03.2021 Numri i aktit: 116
2020/2021


Publikuar më: 08.04.2021 Numri i aktit: 486
2020/2021


Publikuar më: 21.06.2021 Numri i aktit: 1/83
2020/2021


Publikuar më: 05.07.2021 Numri i aktit: 1/164
2020/2021


Publikuar më: 27.09.2021 Numri i aktit: 1/583
2021/2022


Publikuar më: 11.10.2021 Numri i aktit: 1/982
2021/2022


Publikuar më: 30.10.2021 Numri i aktit: 2-635
2021/2022


Publikuar më: 19.11.2021 Numri i aktit: 3/704
2021/2022


Publikuar më: 17.12.2021 Numri i aktit: 4-171
2021/2022


Publikuar më: 05.01.2022 Numri i aktit: 03
2021/2022


Publikuar më: 21.01.2022 Numri i aktit: 72
2021/2022


Publikuar më: 04.03.2022 Numri i aktit: 381
2021/2022


Publikuar më: 15.04.2022 Numri i aktit: 798
2021/2022


Publikuar më: 26.04.2022 Numri i aktit: 877
2021/2022


Publikuar më: 27.05.2022 Numri i aktit: 1-170
2021/2022


Publikuar më: 03.06.2022 Numri i aktit: 1-255
2021/2022


Publikuar më: 21.06.2022 Numri i aktit: 1/420
2021/2022


Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit: 1-482
2021/2022