Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Kerkimi:
Lista e rregulloreve:
Publikuar më: 15.02.2022 Numri i aktit:
2020/2021
Baçelor
Fakulteti i Filologjisë

Publikuar më: 19.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Filologjisë

Publikuar më: 30.09.2021 Numri i aktit:
2020/2021
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 20.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 20.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 20.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 02.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 10.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 14.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 14.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 15.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 15.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 15.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 18.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 23.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 23.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 24.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 24.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 24.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 24.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 25.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 08.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 08.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 16.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 16.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 16.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 16.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 04.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 02.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 19.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 19.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 20.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 01.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti Ekonomik

Publikuar më: 17.01.2022 Numri i aktit:
2020/2021
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Publikuar më: 07.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Publikuar më: 07.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Publikuar më: 07.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Publikuar më: 05.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 14.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 09.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 11.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 11.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 11.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 15.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 28.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 10.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 10.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 10.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 28.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Publikuar më: 27.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 27.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 02.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 04.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 07.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 07.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 07.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 28.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 25.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 25.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 08.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 08.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 19.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 19.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 27.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 27.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 02.07.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Baçelor
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 28.01.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 03.02.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 02.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 02.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 14.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 24.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 24.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 28.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 28.03.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 06.04.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 04.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 04.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 09.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 13.05.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 25.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 25.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë

Publikuar më: 25.06.2022 Numri i aktit:
2021/2022
Master
Fakulteti i Ndërtimtarisë