Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Kerkimi:
Lista e rregulloreve:
Publikuar më: 30.10.2018 Numri i aktit:
2018/2019
Doktoraturë
Fakulteti i Filologjisë

Publikuar më: 05.10.2018 Numri i aktit:
2018/2019
Doktoraturë
Fakulteti i Filologjisë

Publikuar më: 26.09.2019 Numri i aktit:
2019/2020
Doktoraturë
Fakulteti i Filologjisë

Publikuar më: 02.05.2018 Numri i aktit:
2011/2012
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 07.05.2018 Numri i aktit:
2010/2011
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 02.05.2018 Numri i aktit:
2010/2011
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 27.02.2018 Numri i aktit:
2009/2010
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.07.2016 Numri i aktit:
2009/2010
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 06.02.2017 Numri i aktit:
2007/2008
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.04.2017 Numri i aktit:
2007/2008
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.11.2018 Numri i aktit:
2007/2008
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.04.2017 Numri i aktit:
2005/2006
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.06.2017 Numri i aktit:
2005/2006
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 14.11.2018 Numri i aktit:
2004/2005
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 06.07.2017 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 09.01.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.02.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 11.04.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.04.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.09.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.11.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.12.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 19.12.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.12.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 27.12.2018 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 28.02.2019 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 07.03.2019 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 11.07.2016 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 17.06.2016 Numri i aktit:
2012/2013
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.07.2019 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 15.07.2019 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 28.09.2016 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 09.02.2017 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 15.06.2017 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.07.2017 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.07.2017 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 14.07.2017 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 11.01.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.03.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 19.03.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 19.03.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 15.11.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 14.11.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 27.12.2018 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 28.03.2019 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.07.2016 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.07.2016 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 11.07.2016 Numri i aktit:
2013/2014
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 29.04.2020 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 18.10.2019 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 30.11.2016 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.02.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.02.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 28.02.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.06.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.07.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 05.10.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 24.10.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 02.11.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 23.11.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 28.09.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.12.2017 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.03.2018 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.02.2018 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.03.2018 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.04.2018 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 19.03.2018 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.02.2019 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.02.2019 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 06.05.2019 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.07.2016 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 11.07.2016 Numri i aktit:
2014/2015
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.06.2020 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 04.05.2020 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 30.04.2020 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 05.05.2020 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.05.2020 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 14.07.2017 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.07.2017 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.07.2017 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 04.04.2018 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.05.2018 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.12.2018 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 19.12.2018 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 12.07.2019 Numri i aktit:
2015/2016
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 02.10.2020 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 19.12.2018 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 17.12.2018 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 17.12.2018 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.12.2018 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 09.11.2018 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 22.03.2019 Numri i aktit:
2016/2017
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 01.10.2020 Numri i aktit:
2017/2018
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 08.07.2020 Numri i aktit:
2017/2018
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 20.09.2019 Numri i aktit:
2017/2018
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.07.2019 Numri i aktit:
2017/2018
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 10.07.2019 Numri i aktit:
2017/2018
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 13.06.2019 Numri i aktit:
2017/2018
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Publikuar më: 15.03.2021 Numri i aktit:
2018/2019
Master
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike