Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Kerkimi:
Lista e rregulloreve:
Publikuar më: 23.12.2013 Numri i aktit: 3/591
2013/2014


Publikuar më: 30.04.2018 Numri i aktit: 1/195
2017/2018


Publikuar më: 25.04.2019 Numri i aktit: 1/112
2018/2019


Publikuar më: 31.03.2016 Numri i aktit: 561
2015/2016


Publikuar më: 11.10.2017 Numri i aktit: 2/899
2017/2018


Publikuar më: 05.12.2017 Numri i aktit: 3/641
2017/2018


Publikuar më: 05.12.2017 Numri i aktit: 3/642
2017/2018


Publikuar më: 26.11.2018 Numri i aktit: 4/374
2018/2019


Publikuar më: 22.11.2018 Numri i aktit: 4/374
2018/2019


Publikuar më: 22.01.2020 Numri i aktit: 218
2019/2020


Publikuar më: 26.03.2021 Numri i aktit: 2/645
2016/2017


Publikuar më: 09.01.2018 Numri i aktit: 28
2017/2018


Publikuar më: 08.03.2018 Numri i aktit: 610
2017/2018


Publikuar më: 19.03.2018 Numri i aktit: 741
2017/2018


Publikuar më: 26.03.2018 Numri i aktit: 785
2017/2018


Publikuar më: 19.04.2018 Numri i aktit: 1/14
2017/2018


Publikuar më: 16.05.2018 Numri i aktit: 1/390
2017/2018


Publikuar më: 05.06.2018 Numri i aktit: 1/662
2017/2018


Publikuar më: 04.09.2018 Numri i aktit: 2/315
2017/2018


Publikuar më: 26.11.2018 Numri i aktit: 4/332
2018/2019


Publikuar më: 27.11.2018 Numri i aktit: 4/166
2018/2019


Publikuar më: 15.03.2021 Numri i aktit: 341
2020/2021


Publikuar më: 15.03.2021 Numri i aktit: 116
2020/2021


Publikuar më: 15.03.2021 Numri i aktit: 31
2020/2021


Publikuar më: 30.03.2021 Numri i aktit: 425
2020/2021


Publikuar më: 06.05.2021 Numri i aktit: 733
2020/2021


Publikuar më: 27.05.2021 Numri i aktit: 920
2020/2021


Publikuar më: 05.10.2021 Numri i aktit: 1/884
2021/2022


Publikuar më: 19.10.2021 Numri i aktit: 2-232
2021/2022


Publikuar më: 18.11.2021 Numri i aktit: 3/540
2021/2022


Publikuar më: 12.05.2022 Numri i aktit: 1/50
2021/2022


Publikuar më: 25.09.2020 Numri i aktit: 1/885
2019/2020


Publikuar më: 10.07.2020 Numri i aktit: 1/557
2019/2020


Publikuar më: 17.12.2020 Numri i aktit: 3/915

1

Publikuar më: 28.12.2020 Numri i aktit: 3/960 Ndryshim
2020/2021


Publikuar më: 19.07.2013 Numri i aktit: 1/751
2012/2013